Žádost o rozvod: Jak se podává a na kolik vás vyjde?

Prakticky každá nevěsta věří, že zrovna její svazek vydrží až do smrti. Bohužel, statistiky jsou mnohem méně optimistické. Proto je docela možné, že minimálně jednou v životě podáte žádost o rozvod. V dnešním článku se podíváme na to, jak to s ní vypadá v roce 2020.

Až polovina uzavřených manželství končí rozvodem. Někdy za to může dlouhodobá nespolehlivost partnera, jindy nevěra a v některých případech i neslučitelnost názorů a povah, ke které došlo v průběhu společného života.

Způsobů, jak ženy v této situaci postupují existuje několik. Řada z nich dělá maximum pro to, aby dětem nerozbily rodinu. Na druhou stranu jsou v této situaci dlouhodobě nespokojené a toto napětí mezi partnery přenáší i na děti. Jiné zase odcházejí při prvním náznaku potenciálních problémů. Nakonec jsou zde takové, které s manželem podstoupí sezení v manželské poradně. A pokud mají pocit, že se po něm nedostavilo žádné zlepšení (a v rukávu už nemají žádné další možnosti, jak celou situaci napravit), domluví se na ukončení manželství.

Pokud jste i vy přistoupila k tomu, že pro vás a vaše nejbližší bude rozvod manželství to nejlepší, podívejte se, co vás v blízké době čeká.

Důvod k rozvodu

I když má každé manželství svůj osobitý příběh, česká justice dělí důvody rozvodu do několika všeobecných skupin, které zahrnují většinu běžných pohnutek.

Mezi ně patří:

 • Nevěra
 • Finanční nezodpovědnost partnera
 • Neslučitelnost povah
 • Domácí násilí a jiné společensky nežádoucí chování (konzumace alkoholu a jiných drog, hraní hazardních her a jiné jevy, které by mohly poškodit manželku, nebo narušit správný morální vývoj společných potomků)
 • Vzájemné odcizení

Postup žádosti o rozvod

Rozvedení manželství je věc, o které rozhoduje soud. Buď na žádost jednoho manželů, nebo obou z nich. (V ideálním případě by se měli dohodnout, jaké bude po rozvodu jejich majetkové uspořádání a péče o společné děti. To se ale příliš často nestává.) Nikdo mimo manželů nemá na podání žádosti o rozvod právo. Ve chvíli, kdy je žádost o rozvod doručena soudu začíná běžet rozvodové řízení, které je ukončeno pravomocným rozsudkem. Před začátkem řízení je nutné zaplatit soudní poplatek, který činí 2000,-. V případě, že nezaplatíte, vaše rozvodové řízení se zastaví. 

Náležitosti žádosti o rozvod

Stejně, jako je tomu u jiných oficiálních dokumentů, i žádost o rozvod má svoje pevně daná pravidla, která je potřeba splnit. I když se vám mohou zdát některé informace příliš osobní, nezapomínejte na to, že jejich absence může být významnou překážkou v rychlém uzavření řízení.

Proto do žádosti uveďte:

 • Označení soudu
 • Jméno a příjmení (vaše i manžela)
 • Adresu (vaši i manžela)
 • Datum narození (vaše i manžela)
 • Informace o tom kdy a kde jste uzavřeli manželství
 • Informace o tom, zda máte společné děti (dále uveďte jejich jména a věk)
 • Přiloženou kopii rodných listů dětí
 • Přiloženou kopii oddacího listu
 • Informaci o tom, čeho se domáháte (v tomto případě rozvodu manželství)
 • Datum
 • Podpis

Pozor na výběr soudu!

Klíčové je, abyste svoji žádost adresovala ke správnému soudu. Tím bývá okresní soud, v jehož obvodu jste měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu žije alespoň jeden z manželů

Pokud to nejde, návrh adresujte k obecnému soudu manžela, který nepodal návrh k řízení. Jestli-že ani tohle není možné, návrh se podává k obecnému soudu manžela, který podal žádost o rozvod

V případě, že se spletete, koledujete si o zbytečné průtahy, které prodlouží dobu vašeho rozvodového řízení.

Přejeme vám hodně zdaru!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *