Žádost o rozvod: Jak se podává a na kolik vás vyjde?

Aktualizováno redakcí 9. 6. 2020

Prakticky každá nevěsta věří, že zrovna její svazek vydrží až do smrti. Bohužel, statistiky jsou mnohem méně optimistické. Proto je docela možné, že minimálně jednou v životě podáte žádost o rozvod. V dnešním článku se podíváme na to, jak to s ní vypadá v roce 2020.

Až polovina uzavřených manželství končí rozvodem. Někdy za to může dlouhodobá nespolehlivost partnera, jindy nevěra a v některých případech i neslučitelnost názorů a povah, ke které došlo v průběhu společného života.

Způsobů, jak ženy v této situaci postupují existuje několik. Řada z nich dělá maximum pro to, aby dětem nerozbily rodinu. Na druhou stranu jsou v této situaci dlouhodobě nespokojené a toto napětí mezi partnery přenáší i na děti. Jiné zase odcházejí při prvním náznaku potenciálních problémů. Nakonec jsou zde takové, které s manželem podstoupí sezení v manželské poradně. A pokud mají pocit, že se po něm nedostavilo žádné zlepšení (a v rukávu už nemají žádné další možnosti, jak celou situaci napravit), domluví se na ukončení manželství.

Pokud jste i vy přistoupila k tomu, že pro vás a vaše nejbližší bude rozvod manželství to nejlepší, podívejte se, co vás v blízké době čeká.

Důvod k rozvodu

I když má každé manželství svůj osobitý příběh, česká justice dělí důvody rozvodu do několika všeobecných skupin, které zahrnují většinu běžných pohnutek.

Mezi ně patří:

 • Nevěra
 • Finanční nezodpovědnost partnera
 • Neslučitelnost povah
 • Domácí násilí a jiné společensky nežádoucí chování (konzumace alkoholu a jiných drog, hraní hazardních her a jiné jevy, které by mohly poškodit manželku, nebo narušit správný morální vývoj společných potomků)
 • Vzájemné odcizení

Postup žádosti o rozvod

Rozvedení manželství je věc, o které rozhoduje soud. Buď na žádost jednoho manželů, nebo obou z nich. (V ideálním případě by se měli dohodnout, jaké bude po rozvodu jejich majetkové uspořádání a péče o společné děti. To se ale příliš často nestává.) Nikdo mimo manželů nemá na podání žádosti o rozvod právo. Ve chvíli, kdy je žádost o rozvod doručena soudu začíná běžet rozvodové řízení, které je ukončeno pravomocným rozsudkem. Před začátkem řízení je nutné zaplatit soudní poplatek, který činí 2000,-. V případě, že nezaplatíte, vaše rozvodové řízení se zastaví. 

Náležitosti žádosti o rozvod

Stejně, jako je tomu u jiných oficiálních dokumentů, i žádost o rozvod má svoje pevně daná pravidla, která je potřeba splnit. I když se vám mohou zdát některé informace příliš osobní, nezapomínejte na to, že jejich absence může být významnou překážkou v rychlém uzavření řízení.

Proto do žádosti uveďte:

 • Označení soudu
 • Jméno a příjmení (vaše i manžela)
 • Adresu (vaši i manžela)
 • Datum narození (vaše i manžela)
 • Informace o tom kdy a kde jste uzavřeli manželství
 • Informace o tom, zda máte společné děti (dále uveďte jejich jména a věk)
 • Přiloženou kopii rodných listů dětí
 • Přiloženou kopii oddacího listu
 • Informaci o tom, čeho se domáháte (v tomto případě rozvodu manželství)
 • Datum
 • Podpis

Pozor na výběr soudu!

Klíčové je, abyste svoji žádost adresovala ke správnému soudu. Tím bývá okresní soud, v jehož obvodu jste měli poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu žije alespoň jeden z manželů

Pokud to nejde, návrh adresujte k obecnému soudu manžela, který nepodal návrh k řízení. Jestli-že ani tohle není možné, návrh se podává k obecnému soudu manžela, který podal žádost o rozvod

V případě, že se spletete, koledujete si o zbytečné průtahy, které prodlouží dobu vašeho rozvodového řízení.

Přejeme vám hodně zdaru!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *