Dharma: Povzneste svou duši do nebeských výšin

Aktualizováno redakcí 8. 3. 2023

Mnoho lidí se v současné době obrací východním směrem. Tak nějak totiž věří, že v Indii, Číně, Japonsku a dalších exotických zemích, najdou odpověď na některé důležité životní otázky. Jednou z nich může být třeba smysl života. Jelikož východní učení jsou velice pestrá, dnes se podíváme na to, co přesně vám může nabídnout Dharma.

Od zvířat se lišíme tím, že umíme přemýšlet. Nejen o tom, že se chceme pářit nebo jíst, ale třeba o tom, co nás naplňuje, jak můžeme přispět ke zlepšení společnosti nebo co přesně je smyslem lidského života.

Ne všechny tyto otázky mají jednoduchou odpověď, proto se na svých cestách občas vydáme k východním učencům, kteří, zdá se, mají odpověď téměř na všechno. A pokud ne, alespoň nám mohou pomoci se vnitřně uklidnit a přijmout fakt, že na spoustu věcí nemá naše existence vliv.

Jedním ze směrů, se kterým se na své cestě dost možná potkáte, je Dharma. Co to ale je?

Co je Dharma?

Dharma je indické náboženské učení, které vychází ze slova “způsob bytí”. Hodně pracuje s takzvaným “vnitřním zákonem”, který musí být následován. Jedině pak může být váš život v souladu s přírodními zákony a s univerzální podstatou bytí. Zajímavostí je, že slovo Dharma se chápe ve dvou významech. V jednom případě jde o nauku, ve druhém o jev.

Dharma jako nauka

Dharma se často překládá jako cesta, nebo také jako zákon. 

Celkem často se používá ve významu:

  • Cesty k univerzální pravdě
  • Univerzální pravdy samotné
  • Způsobu života, který minimalizuje akumulaci karmy (která s námi může putovat do dalších životů)

Se slovem Dharma se setkáváme jak v hinduismu, tak v buddhismu a džinismu. Ve své podstatě tedy můžeme říct, že Dharma je opravdu rozsáhlá a může být považována za jeden ze základních pilířů východních nauk.

Dharma jako jev

Dharma jako jev se snaží o pochopení principů toho, co existuje. Například Buddha odmítal jakoukoli spekulativní interpretaci světa. Jedním ze způsobů, jak můžeme věci začít chápat, je jejich pozorování. Kvůli proměnlivosti emocí a jiného fungování našich těl ale nejsou emoce a tělo často považovány za dharmy.

Jak to přenést do reálného života?

K Dharmě můžete přistoupit tak, že každý z nás se rodí na tento svět s nějakým úkolem, kterému by se měl věnovat. Jedině tak můžeme pomáhat udržovat vesmírný řád, který pak může pozitivním způsobem ovlivnit spokojenost lidstva. Když se lidé svého předurčení nedrží, nebo jednají v jeho přímém rozporu, vede to k řadě problémů, se kterými může bojovat celá společnost.

Aby to ale nebylo tak jednoduché, většina lidí neví, jaké je jejich předurčení. Často ji tedy ani nemohou začít plnit. Jedním z prvních kroků na vaší cestě může být ten, že si nebudete uzurpovat role, které vám nepřísluší. A ke stejnému jednání budete motivovat i lidi ve svém okolí.

Nebude to jednoduché, vaši cestu může v tomto ohledu komplikovat:

  • Nastavení společnosti, včetně jejích norem
  • Nedůvěra a odsuzování ze strany vašich bližních
  • Reklamy
  • Zvyky

Že něco není v souladu s vaší Dharmou poznáte podle toho, že budete vnímat přetvářku a nucení přizpůsobit se něčemu, co nepovažujete za vlastní. Když ale odoláte, postupem času byste měly dosáhnout vnitřního klidu a větší auntenticity.

K čemu to je?

Má se za to, že když budete žít podle Dharmy, dojde k vyčerpání karmy, což povede k osvobození od opakujících se reinkarnací. Jelikož to znamená finální osvobození, je to něco, o co bychom se měli snažit usilovat.

Znáte Dharmu, nebo o ní dnes slyšíte poprvé?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *